from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟนครลำปาง

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถสถานีรถไฟนครลำปาง ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟนครลำปาง [ แผนที่ ]

21 ถนนรถไฟ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100

โทร : 054-217-024 / 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟนครลำปาง จองตั๋วโดยสาร
8 รถด่วนพิเศษ เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 10:41   จองเลย
10 รถด่วนพิเศษ เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 20:17   จองเลย
14 รถด่วนพิเศษ เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 19:27   จองเลย
52 รถด่วน เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 18:04   จองเลย
102 รถเร็ว เชียงใหม่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ 08:37   จองเลย
408 รถท้องถิ่น เชียงใหม่ – นครสวรรค์ 12:02   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถสถานีรถไฟนครลำปาง ( ขบวนรถเที่ยวล่อง )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟนครลำปาง [ แผนที่ ]

21 ถนนรถไฟ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100

โทร : 054-217-024 / 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟนครลำปาง จองตั๋วโดยสาร
7 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 17:30   จองเลย
9 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 04:57   จองเลย
13 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 06:30   จองเลย
51 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 09:51   จองเลย
109 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – เชียงใหม่ 01:54   จองเลย
407 รถท้องถิ่น นครสวรรค์ – เชียงใหม่ 12:33   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟนครลำปาง

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ