from 0 ฿
Check Availability

แม่สาย – บึงกาฬ กรีนบัส

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

18 ชั่วโมง 30 นาที

Duration

18 ชั่วโมง 30 นาที

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์แม่สาย – บึงกาฬ

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 841/1400D ให้บริการโดยกรีนบัส มาตรฐานรถ V9/B20
โทร.053-646412, 062-3107326,  062-3107327

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากเเม่สาย ถึงบึงกาฬ จองตั๋วโดยสาร
14:00 08:30 จองเลย

** ให้บริการทุกวัน **

รถผ่านแม่สาย, เชียงราย, พะเยา, แพร่, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, หล่มสัก, ชุมเเพ, ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย, โพนพิสัย, ปากคาด, บึงกาฬ

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถทัวร์จากบึงกาฬ – แม่สาย

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ช่องที่ 4 [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 841/1500U ให้บริการโดยกรีนบัส มาตรฐานรถ V9/B20
โทร.0623107378, 083 3208179

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากบึงกาฬ ถึงแม่สาย จองตั๋วโดยสาร
15:00 09:30 จองเลย

** ให้บริการทุกวัน **

รถผ่านแม่สาย, เชียงราย, พะเยา, แพร่, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, หล่มสัก, ชุมเเพ, ขอนแก่น, อุดรธานี, หนองคาย, โพนพิสัย, ปากคาด, บึงกาฬ

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถทัวร์ กรีนบัสจาก แม่สาย – บึงกาฬ


เงื่อนไขการเดินทาง

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านผู้โดยสารกรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางดังต่อไปนี้

1. ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

2. ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขนส่งของบริษัท ฯ และรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขตามประกาศ เรื่องการเดินทางสำหรับผู้โดยสาร ตามที่ระบุ ณ.ที่นี้แล้ว

3. ผู้โดยสารต้องเตรียมความพร้อม และมาถึง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ก่อนเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบบัตรโดยสาร

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับสัมภาระที่เป็น วัตถุไวไฟ, สัตว์เลี้ยง, ของผิดกฎหมาย, อาวุธสงคราม, อาหารมีกลิ่นฉุน, วัตถุที่มีของ,เหลวอยู่ภายใน, แตกหักง่าย, วัตถุที่หีบห่อไม่เรียบร้อย,หรือวัตถุ ที่มีขนาดใหญ่และหนักเกินกว่าจะทำการขนส่งได้

5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงการไม่รับสัมภาระบางประเภท โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ถ้าหากเกิดความ เสียหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้โดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด

6. ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร และสัมภาระ อันเนื่องมาจากความล่าช้า หรือนอกเหนืออำนาจ ควบคุมหรือความเสียหายโดยเสื่อมสภาพในตัวเอง ฯลฯ

7. กรณีผู้โดยสารไม่มาใช้สิทธิ์เดินทางตามวัน เวลาที่ระบุในตั๋วโดยสารที่ได้ตกลงกันไว้ ถือว่าสละสิทธิ์ ในการเดินทางดังกล่าว

8. เงื่อนไขการจอดรับผู้โดยสารระหว่างทาง ตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มีดังนี้ – มาตรฐาน VIP, VX, ปรับอากาศชั้น 1 (Express) จะบริการจอดรับผู้โดยสารเฉพาะจุดจอดของกรีนบัส – มาตรฐานปรับอากาศชั้น 1 และปรับอากาศชั้น 2 จะบริการจอดรับผู้โดยสารระหว่างทางทุกจุด ในเส้นทางกรีนบัส

9. หลักฐานที่ใช้ในการเดินทาง – ตั๋วโดยสาร (ฉบับจริง) – ตั๋วโดยสารที่พิมพ์กระดาษ A4 – ใบเสร็จรับเงิน หรือสลิปที่ชำระผ่าน Counter service (7 – 11) – SMS แจ้งผ่านระบบสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ระบุรายละเอียดการเดินทาง – เอกสารพิมพ์ตั๋วโดยสารจากหน้าจอ ที่มีโลโก้ Green Bus

View More

Included/Excluded

  • รถทัวร์ปรับอากาศ
  • น้ำดื่ม
  • ผ้าห่ม

Amenities

BusX

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

ดูเส้นทางอื่นๆ