from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟหลังสวน

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถสถานีรถไฟหลังสวน ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟหลังสวน [ แผนที่ ]

ตำบล หลังสวน อำเภอหลังสวน ชุมพร 86110

โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟ จองตั๋วโดยสาร
40 รถด่วนพิเศษ สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 11:44   จองเลย
44 รถด่วนพิเศษ สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ 22:34   จองเลย
86 รถด่วน นครศรีธรรมราช – กรุงเทพอภิวัฒน์ 20:21   จองเลย
168 รถเร็ว กันตัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ 18:47   จองเลย
170 รถเร็ว ยะลา – กรุงเทพอภิวัฒน์ 21:13   จองเลย
172 รถเร็ว สุไหงโก-ลก – กรุงเทพอภิวัฒน์ 22:55   จองเลย
446 รถท้องถิ่น ชุมทางหาดใหญ่ – ชุมพร 15:37   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถสถานีรถไฟหลังสวน ( ขบวนรถเที่ยวล่อง )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟหลังสวน [ แผนที่ ]

ตำบล หลังสวน อำเภอหลังสวน ชุมพร 86110

โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟ จองตั๋วโดยสาร
39 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุราษฎร์ธานี 08:03   จองเลย
43 รถด่วนพิเศษ กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุราษฎร์ธานี 17:27   จองเลย
85 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครศรีธรรมราช 06:59   จองเลย
167 รถเร็ซ กรุงเทพอภิวัฒน์ – กันตัง 06:03   จองเลย
169 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา 02:46   จองเลย
171 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโก-ลก 23:31   จองเลย
255 รถธรรมดา ธนบุรี – หลังสวน 19:05   จองเลย
445 รถท้องถิ่น ชุมพร – ชุมทางหาดใหญ่ 07:38   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟหลังสวน

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดีลสุดคุ้ม

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ