from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟกาญจนบุรี

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

เส้นทางรถไฟ : กาญจนบุรี – น้ำตก

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟกาญจนบุรี [ เเผนที่ ]

ตำบล บ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีกาญจนบุรี จองตั๋วโดยสาร
485 ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก  06:08   จองเลย
257 ธนบุรี – น้ำตก  10:35   จองเลย
259  ธนบุรี – น้ำตก 16:26   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


เส้นทางรถไฟ : น้ำตก – กาญจนบุรี

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟน้ำตก [ เเผนที่ ]

ตำบล ท่าเสา อำเภอไทรโยค กาญจนบุรี 71150

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟน้ำตก จองตั๋วโดยสาร
260 น้ำตก – ธนบุรี 05:20   จองเลย
258 น้ำตก – ธนบุรี 12:55   จองเลย
486 น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุก 15:30   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟกาญจนบุรี

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาถูก ดีลสุดคุ้ม

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ