from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟแก่งเสือเต้น

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถสถานีรถไฟแก่งเสือเต้น ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟแก่งเสือเต้น [ แผนที่ ]

ตำบล หนองบัว อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี 15140

โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟแก่งเสือเต้น จองตั๋วโดยสาร
76 รถด่วน หนองคาย – กรุงเทพอภิวัฒน์ 14:09   จองเลย
434 รถท้องถิ่น ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย 16:25   จองเลย
440 รถท้องถิ่น ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย 09:59   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถสถานีรถไฟแก่งเสือเต้น ( ขบวนรถเที่ยวล่อง )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟแก่งเสือเต้น [ แผนที่ ]

ตำบล หนองบัว อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี 15140

โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟแก่งเสือเต้น จองตั๋วโดยสาร
75 รถด่วน กรุงเทพอภิวัฒน์ – หนองคาย 10:57   จองเลย
433 รถท้องถิ่น ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ 06:06   จองเลย
439 รถท้องถิ่น ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ 12:23   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟแก่งเสือเต้น

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ