from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟชุมพร

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟชุมพร ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟชุมพร [ เเผนที่ ]

ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000
โทร : 1690, 077-511-103

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟชุมพร จองตั๋วโดยสาร
32 ชุมทางหาดใหญ่ – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถด่วนพิเศษ) 00:54   จองเลย
38 สุไหงโก-ลก – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถด่วนพิเศษ) 01:22   จองเลย
40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถด่วนพิเศษ) 11;18   จองเลย
44 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถด่วนพิเศษ) 20:51   จองเลย
84 ตรัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถด่วน) 23:10   จองเลย
86 นครศรีธรรมราช – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถด่วน) 22:12   จองเลย
168 กันตัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถเร็ว) 21:33   จองเลย
170 ยะลา – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถเร็ว) 22:39   จองเลย
172 สุไหงโก-ลก – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถเร็ว) 00:26   จองเลย
254 หลังสวน – ธนบุรี (รถธรรมดา) 07:50   จองเลย
446 ชุมทางหาดใหญ่ – ชุมพร (รถท้องถิ่น) 17:05 (ถึงสถานีชมพร)   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟชุมพร ( ขบวนรถเที่ยวล่อง)

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟชุมพร [ เเผนที่ ]

ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000
โทร : 1690, 077-511-103

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟชุมพร จองตั๋วโดยสาร
31 กรุงเทพอภิวัฒน์ – ชุมทางหาดใหญ่ (รถด่วนพิเศษ) 23:55   จองเลย
37 กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโก-ลก (รถด่วนพิเศษ) 23:21   จองเลย
39 กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุราษฎร์ธานี (รถด่วนพิเศษ) 05:22   จองเลย
43 กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุราษฎร์ธานี (รถด่วนพิเศษ) 13:50   จองเลย
83 กรุงเทพอภิวัฒน์ – ตรัง (รถด่วน) 02:00   จองเลย
85 กรุงเทพอภิวัฒน์ – นครศรีธรรมราช (รถด่วน) 03:06   จองเลย
167 กรุงเทพอภิวัฒน์ – กันตัง (รถด่วน) 03:53   จองเลย
169 กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา (รถด่วน) 01:20   จองเลย
171 กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโก-ลก (รถด่วน) 22:24   จองเลย
255 ธนบุรี – หลังสวน (รถธรรมดา) 16:40   จองเลย
445 ชุมพร – ชุมทางหาดใหญ่ (รถท้องถิ่น) 06:15 (ออกจากสถานีชุมพร)   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟชุมพร

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ