from 0 ฿
Check Availability

เชียงใหม่ – พะเยา

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

3 ชั่วโมง

Duration

3 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์เชียงใหม่ – พะเยา

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 2 อาเขต [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 198 ให้บริการโดยกรีนบัส ไทยเเลนด์
โทร.053-266 480

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากเชียงใหม่ จองตั๋วโดยสาร
11.00 น. จองเลย
12.00 น. จองเลย
16.00 น. จองเลย

ตารางการเดินรถทัวร์จากพะเยา – เชียงใหม่

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 198 ให้บริการโดยกรีนบัส ไทยเเลนด์
โทร.054 – 410664 , 062 – 3107330

 

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากพะเยา จองตั๋วโดยสาร
10.00 น. จองเลย
15.00 น. จองเลย
16.00 น. จองเลย

 


จองตั๋วรถทัวร์กรีนบัส เชียงใหม่ – พะเยา

View More

Included/Excluded

  • รถทัวร์ปรับอากาศ
  • น้ำดื่ม
  • ผ้าห่ม

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

You might also like