from 0 ฿
Check Availability

เชียงใหม่ – สามเหลี่ยมทองคำ

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

7 ชั่วโมง

Duration

7 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์เชียงใหม่ – สามเหลี่ยมทองคำ

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่  อาเขต  [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 150 ให้บริการโดยกรีนบัส ไทยเเลนด์
โทร.053-266 480  [วิ่งเฉพาะวันจันทร์, วันศุกร์]

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา เชียงราย2 เชียงแสน
08.00 น. 09.45 น. 12.35 น. 14.10 น. 16.05 น.

ตารางการเดินรถทัวร์จากสามเหลี่ยมทองคำ – เชียงใหม่

จุดจอดรถ : สถานีเดินรถเชียงแสน [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 150 ให้บริการโดยกรีนบัส ไทยเเลนด์
โทร.053-650 702 , 062-310 7329 [วิ่งเฉพาะวันอังคาร, วันเสาร์]

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

เชียงแสน เชียงราย2 พะเยา ลำปาง เชียงใหม่
08.00 น. 09.50 น. 11.50 น. 14.25 น. 16.10 น.
View More

Included/Excluded

  • รถทัวร์ปรับอากาศ
  • น้ำดื่ม
  • ผ้าห่ม

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

You might also like