from 0 ฿
Check Availability

เชียงใหม่ – เชียงราย

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

3.5 ชั่วโมง

Duration

3.5 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์เชียงใหม่ – เชียงราย

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่  อาเขต  [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 148 ให้บริการโดยกรีนบัส ไทยเเลนด์
โทร.053-266 480

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

*วิ่งเฉพาะ วันพฤหัสฯ

เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา เชียงราย1
08.00 น. 10.25 น. 13.10 น. 15.05 น.

ตารางการเดินรถทัวร์จากเชียงราย – เชียงใหม่

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 (ท่ารถเก่า) [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 148 ให้บริการโดยกรีนบัส ไทยเเลนด์
โทร.062-310 7321

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

*วิ่งเฉพาะ วันอาทิตย์

เชียงราย พะเยา ลำปาง เชียงใหม่
09.30 น. 11.55 น. 14.30 น. 16.35 น.
View More

Included/Excluded

  • รถทัวร์ปรับอากาศ
  • น้ำดื่ม
  • ผ้าห่ม

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

You might also like