from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟบางสะพานน้อย

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถสถานีรถไฟบางสะพานน้อย ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟบางสะพานน้อย [ แผนที่ ]

บางสะพานน้อย ตำบล บางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170

โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟบางสะพานน้อย จองตั๋วโดยสาร
86 รถด่วน นครศรีธรรมราช – กรุงเทพอภิวัฒน์ 22:41   จองเลย
168 รถเร็ว กันตัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ 21:36   จองเลย
254 รถธรรมดา หลังสวน – ธนบุรี 09:24   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถสถานีรถไฟบางสะพานน้อย ( ขบวนรถเที่ยวล่อง )

จุดจอดรถ : สถานีรถไฟบางสะพานน้อย [ แผนที่ ]

บางสะพานน้อย ตำบล บางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 77170

โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟบางสะพานน้อย จองตั๋วโดยสาร
167 รถเร็ว กรุงเทพอภิวัฒน์ – กันตัง 03:13   จองเลย
255 รถธรรมดา ธนบุรี – หลังสวน 15:55   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟบางสะพานน้อย

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ