from 0 ฿
Check Availability

กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

14 ชั่วโมง

Duration

14 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) [ แผนที่ ]

เส้นทาง 984 ม.4 ข ให้บริการโดย บริษัท ศรีสุเทพทัวร์ จำกัด

โทร.02-894-6166

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากกรุงเทพฯ ถึงสตูล จองตั๋วโดยสาร
17:30 10:00 จองเลย

ค่าโดยสาร : 828 บาท

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถทัวร์จากสตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล [ แผนที่ ]

เส้นทาง 984 ม.4 ข ให้บริการโดย บริษัท ศรีสุเทพทัวร์ จำกัด

โทร.089-653-8593, 080-062-9384

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากสตูล ถึงกรุงเทพฯ จองตั๋วโดยสาร
14:30 05:00 จองเลย

ค่าโดยสาร : 828 บาท

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จุดจอดขึ้น-ลงรถทัวร์กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล

 

ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง จองตั๋วโดยสาร
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ วัดพันท้ายนรสิงห์ จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ แยกแม่กลอง จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ สมุทรสงคราม จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ เพชรบุรี จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ ปราณบุรี จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ สี่แยกกุยบุรี จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ เวียงสระ จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ แยกนาสาร จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ แยกบ้านส้อง จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ บ้านหนองดี จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ กะปาง จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ ห้วยยอด จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ แยกอันดามัน จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ ย่านตาขาว จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ บ้านนา จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ ปะเหรียน จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ วังตง จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่  ต.สุโละ จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ ทุ่งยาว จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ ทุ่งหว้า จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ ละงู จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ ท่าแพ จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ ฉลุง จองเลย
กรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล จองเลย

จองตั๋วรถทัวร์ศรีสุเทพทัวร์ กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล

View More

Included/Excluded

  • รถทัวร์ปรับอากาศ
  • เบาะนั่งไฟฟ้า
  • จอทีวีส่วนตัว
  • น้ำดื่ม
  • ผ้าห่ม
  • ระบบวีดีโอออนดีมานด์

Amenities

BusX

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ