from 0 ฿
Check Availability

กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

8.30 ชั่วโมง

Duration

8.30 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ( สายใต้ใหม่ )   [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 993 ให้บริการโดยบางกอกบัสไลน์
โทร.02-030-4933

ออกจากกรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ ถึงสุราษฎร์ธานี จองตั๋วโดยสาร
07:30 น. 17:10 น. จองเลย

รถผ่านสายใต้ใหม่, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี


เวลาเดินทางจากสุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสาร บขส สุราษฎร์ธานี (ท่ากูบ)  [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 993 ให้บริการโดยบางกอกบัสไลน์
โทร.077-281110, 077-273666, 077-200161

ออกจากสุราษฎร์ธานี ถึงกรุงเทพฯ สายใต้ใหม่ จองตั๋วโดยสาร
07:30 น. 16:30 น. จองเลย

รถผ่านสายใต้ใหม่, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี

มาตรฐานรถ ม4 พ / รถนอนพิเศษ 44 ที่นั่ง, เบาะนวดไฟฟ้า, USB Charger, บริการผ้าห่ม ขนม น้ำดื่ม, จุดพักรถ ร้านคุณต้น


จองตั๋วรถทัวร์บางกอกบัสไลน์ กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี

View More

Included/Excluded

  • รถทัวร์ปรับอากาศ
  • น้ำดื่ม ของว่าง
  • ช่องเสียบชาร์จ USB
  • ผ้าห่ม หมอนรองคอ
  • บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ ณ. จุดพักรถ
  • ห้องน้ำ

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

You might also like