from 0 ฿
Check Availability

กรุงเทพฯ สายใต้ – ระยอง

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

2.30 ชั่วโมง

Duration

2.30 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถตู้ รถมินิบัส กรุงเทพฯ สายใต้ – มาบตาพุด – ระยอง

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ใหม่  [ เเผนที่  ]

เส้นทาง 9906 ให้บริการโดย ระยองทัวร์ 789
โทร.096-4946395

06.40, 08.10, 10.10, 12.10, 13.40, 15.40,

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง


ตารางการเดินรถตู้ รถมินิบัส ระยอง – มาบตาพุด – กรุงเทพฯ สายใต้

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดระยอง แห่งที่ 2  [ เเผนที่  ]

เส้นทาง 9906 ให้บริการโดย ระยองทัวร์ 789
โทร.096-4946395

04.25, 07.25, 08.25, 11.25, 17.25

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง


ระยะทางจากกรุงเทพฯ – ระยอง ประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง

รถผ่าน

 • มาบตาพุด
 • บ้านฉาง
 • มาบชลูด
 • แยกเนินกระปรอก(โรบินสันบ้านฉาง)
 • โลตัสบ้านฉาง
 • กองการบินทหารเรือ
 • บ.ระยองทัวร์สาย 4
 • บขส.2
 • แยกมาบข่า
 • แพชชั่นระยอง(แหลมทอง) ปั้ม ปตท (หนองบอน)
 • ตลาดนพเก้า(ศาลา) รพ.เฉลิมพระเกียรติ(มาบตาพุด)
 • ปากทางเข้ารพ.กรุงเทพ-ระยอง
 • ดีคอนโด(ตรงข้ามศูนย์มิตซูระยอง)
View More

Included/Excluded

 • รถตู้มินิบัสปรับอากาศ

Activity Types

Minivan Minibus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You might also like