กรุงเทพฯ – น่าน

เช็คที่นั่งว่าง

กรุงเทพฯ – น่าน

Created with Sketch.

ใช้เวลาเดินทาง

11 ชั่วโมง

Created with Sketch.

ใช้เวลาเดินทาง

11 ชั่วโมง

Created with Sketch.

Cancellation

No Cancellation

Created with Sketch.

Group Size

1 people

Created with Sketch.

Languages

___

รายละเอียด

ตารางการเดินรถทัวร์กรุงเทพฯ – น่าน

จุดจอดรถ : ศูนย์บริการลูกค้าสมบัติทัวร์ ถนนวิภาวดีซอย 13   [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 910 ให้บริการโดยสมบัติทัวร์
โทร.1215

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากกรุงเทพฯ ถึงน่าน จองตั๋วโดยสาร
10.05 น. ( ม.4 ข )  20.20 น.  จองเลย
19.50 น. ( ม.4 ข )  05.35 น.  จองเลย
20.20 น. ( ม.4 ข ) 06.05 น.  จองเลย
20.40 น. ( ม.4 ข ) 06.25 น.  จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถทัวร์น่าน – กรุงเทพฯ

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดน่าน   [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 910 ให้บริการโดยสมบัติทัวร์
โทร.1215

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากน่าน ถึงกรุงเทพฯ จองตั๋วโดยสาร
09.00 น. ( ม.4 ข )  19.15 น.  จองเลย
18.30 น. ( ม.4 ข )  03.55 น.  จองเลย
19.30 น. ( ม.4 ข ) 04.55 น.  จองเลย
19.45 น. ( ม.4 ข ) 06.00 น.  จองเลย

เงื่อนไขการเดินทาง

 • สัมภาระติดตัวระหว่างเดินทางนำไปได้ท่านละ 2 ชิ้น น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 กก.
 • บริษัทฯจะรับผิดชอบเฉพาะสัมภาระที่ฝากไว้ใต้ท้องรถเท่านั้น โดยหากสูญหายหรือเสียหายจะชดใช้ตามส่วนรวมแล้วไม่เกิน 500 บาท
 • ของมีค่าและสัมภาระที่ติดตัวผู้โดยสารและที่อยู่ด้านบนรถ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีสำรองที่นั่ง ต้องรับตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 1 วัน
 • กรณีเลื่อนหรือคืนตั๋วโดยสาร กรุณานำตั๋วโดยสารมาติดต่อหน้าช่องจำหน่ายตั๋วล่วงหน้า กรุงเทพฯ, เชียงใหม่ อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ต่างจังหวัดอย่างน้อย 5 ชั่วโมง หลังเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และสามารถใช้สิทธิ์เลื่อนหรือคืนตั๋วโดยสารได้เพียงครั้งเดียว ( การเลื่อนตั๋วโดยสารอาจมีค่าธรรมเนียม )
 • การคืนตั๋วโดยสารไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องกระทำภายใต้เงื่อนไขข้อ 5 และหักค่าธรรมเนียม 10%
 • หากท่านมาไม่ทันเวลาตามตั๋วโดยสารถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • มีประกันอุบัติเหตุทุกที่นั่ง
 • กรุณานำตั๋วติดต่อก่อนเวลารถออก 30 นาที
 • กรุณาตรวจสอบความถูกต้องทันทีที่รับตั๋ว หากไม่ทักท้วงถือว่ารายการในตั๋วถูกต้องสมบูรณ์

 

View More

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล

หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถกรอกข้อมูลเพื่อแจ้งทีมงานได้เลยค่ะ

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • รถทัวร์ปรับอากาศ
 • เบาะนั่งรุ่นใหม่ ปรับเอนได้
 • อาหารว่าง
 • น้ำดื่ม
 • ช่องเสียบ USB

0/5
Not Rate
Based on 0 review
Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0
Showing 1 - 0 of 0 in total
Created with Sketch.

จองตั๋วออนไลน์

กรุงเทพฯ – น่าน
คลิกเลย

Powered by 12Go system

Organized by

เส้นทางอื่นๆ

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox