from 0 ฿
Check Availability

กรุงเทพฯ – ขอนแก่น นครชัยแอร์

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

6 ชั่วโมง 15 นาที

Duration

6 ชั่วโมง 15 นาที

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์กรุงเทพฯ – ขอนแก่น

จุดจอดรถ : สถานีเดินรถนครชัยแอร์ กรุงเทพฯ (ถ.กำแพงเพชร 2)  [ เเผนที่ ]

ให้บริการโดยนครชัยแอร์
โทร.02 939 4999

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากกรุงเทพฯ ถึงขอนแก่น จองตั๋วโดยสาร
07:00 13:55 จองเลย
07:45 14:30 จองเลย
08:30 15:25 จองเลย
09:00 15:50 จองเลย
09:35 16:30 จองเลย
10:00 17:10 จองเลย
10:30 17:15 จองเลย
11:00 18:10 จองเลย
11:15 18:27 จองเลย
11:40 18:35 จองเลย
12:10 18:50 จองเลย
12:30 19:28 จองเลย
13:00 19:35 จองเลย
14:00 20:58 จองเลย
15:30 22:28 จองเลย
17:00 23:58 จองเลย
19:15 01:55 จองเลย
20:00 02:40 จองเลย
20:45 02:50 จองเลย
21:30 04:00 จองเลย
21:45 04:15 จองเลย
22:00 04:45 จองเลย
22:15 04:45 จองเลย
22:31 05:01 จองเลย
22:45 05:15 จองเลย
23:00 05:30 จองเลย
23:30 06:00 จองเลย
23:50 06:20 จองเลย
23:55 06:06 จองเลย

 


ตารางการเดินรถทัวร์จากขอนแก่น – กรุงเทพฯ

จุดจอดรถ : ศูนย์บริการนครชัยแอร์ จ.ขอนแก่น  [ เเผนที่ ]

ให้บริการโดยนครชัยแอร์
โทร.043 333 777

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ออกจากขอนแก่น ถึงกรุงเทพฯ จองตั๋วโดยสาร
06:30 12:50 จองเลย
07:30 13:59 จองเลย
08:00 14:29 จองเลย
08:45 15:14 จองเลย
09:00 15:42 จองเลย
09:31 15:51 จองเลย
10:00 16:31 จองเลย
10:30 16:50 จองเลย
10:50 17:11 จองเลย
11:00 17:07 จองเลย
11:31 17:52 จองเลย
12:31 18:51 จองเลย
13:00 19:07 จองเลย
13:30 19:59 จองเลย
15:01 21:21 จองเลย
17:00 23:29 จองเลย
19:30 01:42 จองเลย
20:00 01:58 จองเลย
20:30 02:38 จองเลย
21:00 03:00 จองเลย
21:30 03:38 จองเลย
22:00 03:58 จองเลย
22:16 04:36 จองเลย
22:30 04:38 จองเลย
23:00 05:08 จองเลย
23:15 05:35 จองเลย
23:30 05:45 จองเลย
23:45 05:43 จองเลย
23:55 05:53 จองเลย

 


จองตั๋วรถทัวร์นครชัยแอร์ กรุงเทพฯ – ขอนแก่น

Powered by 12Go system

เงื่อนไขการเดินทาง

 • ขึ้นรถก่อนรถออก 30 นาที
 • สัมภาระติดตัวได้ 2 ชิ้น น้ำหนักรวมไม่เกิน 20 กก.
 • ของมีค่ากรุณาเก็บไว้กับตัวเท่านั้น
 • บริษัทไม่รับผิดชอบกรณีตั๋วหาย ไม่มีตั๋วไม่อนุญาตให้ขึ้นรถ
 • เลื่อนตั๋วได้ 1 ครั้ง เลื่อนก่อนเวลาเดินทาง 24 ชั่วโมง ไม่มีค่าธรรมเนียม, 3-24 ชั่วโมงหัก 50% และน้อยกว่า 3 ชั่วโมงไม่คืนเงิน ( ก่อนทำรายการกรุณาแสดงบัตรประชาชน ชื่อตรงกับตั๋วทุกครั้ง )
 • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิด วัตถุอันตราย สิ่งผิดกฎหมายขึ้นรถ
 • ใช้สิทธิ์ลดค่าโดยสารทุกอย่างต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปหน้าบัตรเป็นหลักฐานขึ้นรถทุกครั้ง
 • อ่านเงื่อนไขรายละเอียดได้ที่ www.nakhonchaiair.com
 • ซื้อตั๋วเทียวกัน 15 ที่นั่งขึ้นไป เลื่อนหรือคืนตั๋วล่วงหน้าก่อนรถออก 36 ชั่วโมงเท่านั้น
 • เพื่อความปลอดภัยของผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เดินทางโดยลำพัง
View More

Included/Excluded

 • รถทัวร์ปรับอากาศ
 • เบาะนั่งไฟฟ้า
 • จอทีวีส่วนตัว
 • น้ำดื่ม
 • ผ้าห่ม
 • ระบบวีดีโอออนดีมานด์

Amenities

12go

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

ดูเส้นทางอื่นๆ