from 0 ฿
Check Availability

กรุงเทพฯ เอกมัย – บ้านเพ เชิดชัยทัวร์

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

3:30 ชั่วโมง

Duration

3:30 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์ กรุงเทพฯ เอกมัย – บ้านเพ ( ท่าเรือนวลทิพย์ )

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ เอกมัย [ เเผนที่ ]

รถปรับอากาศชั้น 1 ให้บริการโดยบริษัทเชิดชัยทัวร์จำกัด
โทร.02-391-2804

ออกจากเอกมัย ถึงบ้านเพ ( ท่าเรือนวลทิพย์ ) จองตั๋วโดยสาร
07:00 10:30 จองเลย
08:00 (มินิบัส) 11:30 จองเลย
09:00 12:30 จองเลย
11:00 14:30 จองเลย
12:30 (มินิบัส) 16:00 จองเลย

ค่าโดยสารเริ่มต้น: 184 บาท

รถผ่าน เอกมัย, บางแก้ว, บางพลี, ชลบุรีบายพาส, ปากแพรก, ท่าบ้านค่าย, ท่าเกาะลอย, ท่าบ้านเพ

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง


ตารางการเดินรถรถทัวร์ บ้านเพ ( ท่าเรือนวลทิพย์ ) – เอกมัย กรุงเทพฯ

จุดจอดรถ : จุดจอดท่าบ้านเพ (ท่าเรือนวลพิทย์)  [ เเผนที่ ]

รถปรับอากาศชั้น 1 ให้บริการโดยบริษัทเชิดชัยทัวร์จำกัด
โทร.0-3867-4144

ออกจากบ้านเพ ( ท่าเรือนวลทิพย์ ) ถึงกรุงเทพฯ จองตั๋วโดยสาร
10:00 12:40 จองเลย
12:30 15:10 จองเลย
14:00 16:40 จองเลย
16:30 19:10 จองเลย

ค่าโดยสารเริ่มต้น: 184 บาท

รถผ่าน เอกมัย, บางแก้ว, บางพลี, ชลบุรีบายพาส, ปากแพรก, ท่าบ้านค่าย, ท่าเกาะลอย, ท่าบ้านเพ

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางบริษัทก่อนการเดินทางทุกครั้ง


จุดจอดขึ้น-ลงรถทัวร์กรุงเทพฯ เอกมัย – บ้านเพ

ออกจากต้นทาง ถึงปลายทาง จองตั๋วโดยสาร
กรุงเทพฯ เอกมัย จุดจอดบางแก้ว (เชิดชัยทัวร์) จองเลย
กรุงเทพฯ เอกมัย จุดจอดหน้าตลาดกิ่งแก้ว (ฝั่งตรงข้ามโฮมโปร) จองเลย
กรุงเทพฯ เอกมัย จุดจอดชลบุรีบายพาส จองเลย
กรุงเทพฯ เอกมัย จุดจอดปากแพรก จองเลย
กรุงเทพฯ เอกมัย จุดจอดเขาน้อย (เชิดชัยทัวร์) จองเลย
กรุงเทพฯ เอกมัย จุดจอดท่าบ้านค่าย (ตรงหน้าโรงเรียนบ้านค่าย) จองเลย
กรุงเทพฯ เอกมัย จุดจอดท่าเกาะกลอย (ติดร้านฮอนด้าปิยะ) จองเลย
กรุงเทพฯ เอกมัย จุดจอดท่าบ้านเพ (ท่าเรือนวลพิทย์) จองเลย

เบอร์ติดต่อเชิดชัยทัวร์ ภาคตะวันออก

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย ) ช่องขายตั๋วเชิดชันทัวร์ โทร. 02-391-2804

จุดจอดบางแก้ว จุดจำหน่ายตั๋วบางแก้ว โทร. 099-020-8920, 081-806-9799

จุดจอดบางพลี จุดจำหน่ายตั๋วบางพลี โทร. 081-412-5299

จุดจอดชลบุรี จุดจำหน่ายตั๋วชลบุรี  โทร. 038-147-290


จองตั๋วเชิดชัยทัวร์กรุงเทพฯ เอกมัย – บ้านเพ ท่าเรือนวลทิพย์ ไปเกาะเสม็ด

View More

Included/Excluded

  • รถบัสปรับอากาศ

Amenities

BusX

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

ดูเส้นทางอื่นๆ