from 0 ฿
Check Availability

สถานีรถไฟบ้านกรูด

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

Duration

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟบ้านกรูด ( ขบวนรถเที่ยวขึ้น )

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟบ้านกรูด [ เเผนที่ ]

ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาออกสถานีรถไฟบ้านกรูด จองตั๋วโดยสาร
40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถด่วนพิเศษ) 14:08   จองเลย
84 ตรัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถด่วน) 01:04   จองเลย
168 กันตัง – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถเร็ว) 22:23   จองเลย
170 ยะลา – กรุงเทพอภิวัฒน์ (รถเร็ว) 00:35   จองเลย
254 หลังสวน – ธนบุรี (รถธรรมดา) 10:03   จองเลย

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับทางสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


ตารางการเดินรถ สถานีรถไฟบ้านกรูด ( ขบวนรถเที่ยวล่อง)

จุดจอดรถ :  สถานีรถไฟบ้านกรูด [ เเผนที่ ]

ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190
โทร : 1690

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

ขบวนรถ ต้นทาง – ปลายทาง เวลาถึงสถานีรถไฟบ้านกรูด จองตั๋วโดยสาร
37 กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโก-ลก (รถด่วนพิเศษ) 23:13   จองเลย
39 กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุราษฎร์ธานี (รถด่วนพิเศษ) 04:53   จองเลย
43 กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุราษฎร์ธานี (รถเร็ว) 14:45   จองเลย
167 กรุงเทพอภิวัฒน์ – กันตัง (รถเร็ว) 02:30   จองเลย
169 กรุงเทพอภิวัฒน์ – ยะลา (รถเร็ว) 23:12   จองเลย
171 กรุงเทพอภิวัฒน์ – สุไหงโก-ลก (รถเร็ว) 19:43   จองเลย
255 ธนบุรี – หลังสวน (รถท้องถิ่น) 15:13   จองเลย

 

หมายเหตุ : ตารางการเดินรถอาจมีการเปลี่ยนเเปลง โปรดตรวจสอบกับสถานีรถไฟก่อนการเดินทางทุกครั้ง 


จองตั๋วรถไฟ สถานีรถไฟบ้านกรูด

Powered by 12Go system
View More

Included/Excluded

Amenities

Baolau Train

Activity Types

Train

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

ดูเส้นทางอื่นๆ