Traveloka เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย สู่การเติบโตและการพัฒนาต่อไป โดยมุ่งเน้นความต้องการของผู้ใช้งานในภูมิภาคเป็นหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจนั่นเอง

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2567 นายซีซาร์ อินทรา ประธานกรรมการของ Traveloka กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย  โดยเฉพาะนโยบายของ Traveloka ในเรื่องการสร้างอาชีพในท้องถิ่น การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมไปถึงสร้างการเติบโตของธุรกิจในท้องถิ่น ถูกยกระดับให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในปี 2567 อีกด้วย โดยมุ่งเน้นการยกระดับจุดยืนในฐานะผู้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการใช้งานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นการเติบโตด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกด้วย

วัดไชยวัฒนาราม อยุธยาในขณะที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดนทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมถึง 17 กันยายน 2566 เป็นจำนวน 19 ล้านคน ซึ่งสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศถึง 7.95 แสนล้านบาท (หรือ 2.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)

music tourism thailandนอกจากนี้  Traveloka เปิดเผยข้อมูลว่า แหล่งท่องเที่ยวและจุดที่น่าสนใจใหม่ ๆ ในประเทศไทยมีอย่างหลากหลาย เป็นโอกาสใหม่ที่จะช่วยขับเคลื่อนคนให้เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นในปี 2567 นี้ มี 3 ประเด็นสำคัญด้านท่องเที่ยว ดังนี้

  • การท่องเที่ยวเชิงอีเว้นท์ (Event Tourism)

จากการเปิดเผยข้อมูลทางตลาดของ Traveloka พบว่า การเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่องานดนตรี รับชมกีฬา และร่วมงานสำคัญอื่น ๆ มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น และมีการคาดการณ์ว่าตลาดการท่องเที่ยวเชิงดนตรีทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2567 โดยประเทศไทยเป็นจุดหมายที่สำคัญที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

  • การท่องเที่ยวแบบเพิ่มมูลค่าและแบบยั่งยืน 

Traveloka ได้สำรวจความเห็นของผู้ใช้งานในปีนี้ พบว่า 80% ของผู้ใช้งานต้องการจองที่พักที่ได้รับการรับรองในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมากกว่า 43% ของธุรกิจที่พักและโรงแรมที่ยังไม่ได้การรับรองในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ จากความร่วมมือกับสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Council: GSTC) Traveloka ได้ฝึกอบรมผู้ให้บริการโรงแรมที่เป็นคู่ค้าในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการดำเนินธุรกิจและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ Traveloka ตระหนักและสานต่อความมุ่งมั่นในการจัดหาตัวเลือกที่พักที่ได้รับการรับรองอย่างยั่งยืนต่อไป

  • การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

จากแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญด้านคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในช่วงวันหยุด Traveloka ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ความต้องการด้านการฝึกโยคะ สปาทรีตเมนต์ และประสบการณ์การทำอาหารสุขภาพ มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง  จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดของ Traveloka พบว่า ผู้ใช้งานให้ความสนใจจองบริการ สปาและสุขภาพ เพิ่มขึ้นเกือบ 40% ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และบริการการนวดและสปา ได้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอด ถือเป็นบริการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้ใช้งานของ Traveloka โดยเฉพาะการบริการด้านการนวด สปาและสุขภาพในกรุงเทพฯ และชลบุรี ประเทศไทย

ที่มา : Techmoveon

           Thaipr