ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เปิดเผยข้อมูลว่า เตรียมพบกับจุดชมวิว ณ สถานีวิจัยลำคอง เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ชมธรรมชาติ วิวทิวทัศน์รอบเขื่อนลำตะคอง ชมพระอาทิตย์ตก ท่ามกลางบรรยากาศของฤดูหนาวนี้

เขื่อนลำตะคอง เป็นเขื่อนดินกั้นลำตะคอง ตั้งอยู่ในตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่สำคัญ บรรเทาอุทกภัย รักษาระบบนิเวศ และเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมาก็ว่าได้

บริเวณเขื่อนลำตะคอง โอบล้อมไปด้วยภูเขาและป่าไม้ ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำมีทัศนียภาพที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถ ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขา และสัมผัสความงดงามของผืนน้ำกว้างใหญ่ไพศาลได้

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจที่บริเวณ เขื่อนลำตะคอง มีดังนี้

  • ชมวิวทิวทัศน์ บริเวณเขื่อนลำตะคอง มีจุดชมวิวที่สวยงามหลายแห่ง เช่น จุดชมวิวผายายเที่ยง จุดชมวิวจากถนนมิตรภาพ จุดชมวิวจากร้านอาหารริมเขื่อน นักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ภูเขา และทุ่งหญ้าสีเขียวได้อย่างเพลิดเพลิน
  • ปั่นจักรยาน บริเวณเขื่อนลำตะคองมีเส้นทางปั่นจักรยานหลายเส้นทาง เช่น เส้นทางปั่นจักรยานเขายายเที่ยง เส้นทางปั่นจักรยานสันเขื่อนลำตะคอง เส้นทางปั่นจักรยานทุ่งกังหันลม นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้อย่างใกล้ชิด
  • ตกปลา บริเวณเขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งตกปลาที่มีชื่อเสียง นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาหลากหลายชนิด เช่น ปลาช่อน ปลากระทิง ปลาบึก ปลาสวาย เป็นต้น
  • กางเต็นท์ บริเวณเขื่อนลำตะคองมีจุดกางเต็นท์หลายแห่ง เช่น ลานกางเต็นท์ลำตะคอง ลานกางเต็นท์เขายายเที่ยง นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำ
  • เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้า พลังงานทดแทน และพลังงานสะอาด

นอกจากนี้ บริเวณเขื่อนลำตะคองยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น ล่องแพ พายเรือ เล่นน้ำ รับประทานอาหาร เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถเลือกกิจกรรมที่สนใจได้ตามความต้องการ

ที่มา : Thai PR