ในวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นายมนต์ชัย ตะโหนด ได้กล่าวว่า ท่าอากาศยานภูเก็ต เตรียมเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) นี้อย่างแน่นอน

ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นสนามบินตั้งอยู่ที่ เหนือสุดของเกาะภูเก็ต ในตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ถือได้ว่า เป็นท่าอากาศยานที่มีเที่ยวบินสูงสุด เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เป็นท่าอากาศยานติดชายฝั่งทะเลที่มีทิวทัศน์สวยงาม เปรียบเสมือน “ประตูสู่อันดามัน” หรือ “Gateway to the Andaman” มีเที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศในทุกวัน โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีมาตรฐานทั้งในด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และท่าอากาศยานนานาชาติ อีกด้วย

ซึ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ อาทิ คู่มือสนามบิน และตารางการบินได้ที่  PhuketAirport

ที่มา : TravelNews

ภาพ : ท่าอากาศยานภูเก็ต