34 ประเทศ คนไทยเที่ยวได้ไม่ต้องขอวีซ่า อัพเดตล่าสุด

สายเดินทางต้องรู้ 34 ประเทศทั่วโลก ที่คนไทยสามารถเดินทางไปโดยไม่ต้องขอวีซ่าในปี 2566 เดินทางไปได้ทันที โดยไม่ต้องรออะไร

Read More