1 ตุลาคมนี้ ! เตรียมเยือน “ราชินีแห่งอันดามัน” (เกาะรอก) อุทยานฯ หมู่เกาะลันตา

เตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าท่องเที่ยว ชมความงดงามของเกาะรอก หมู่เกาะห้า (ตุกนลิมา) กองหินม่วง-หินแดง ถ้ำไม้แก้ว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566

Read More