4 เที่ยวบิน ! Thai VietJet เตรียมเปิดให้บริการแล้ว ใช้อาคารใหม่ SAT-1

SAT-1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะเปิดให้บริการแบบ Soft Opening ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 2566 นี้เป็นต้นไป

Read More