สนามบินเชียงใหม่ ยกเลิก-ปรับเวลา 160 เที่ยวบิน ช่วงเทศกาลยี่เป็ง

22 พฤศจิกายน 2566 – นายวิสูตร คำยอด รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้กำหนดปรับเวลาการให้บริการใหม่ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง งานประเพณี่ยี่เป็งปี  ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566  ซึ่งมีเที่ยวบินที่ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบินหลังเวลา 19.00 น. รวมทั้งสิ้น 160 เที่ยวบิน ในช่วงวันเวลาดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงจากโคมลอยที่อาจเกิดอันตรายต่ออากาศยานฯ ได้  สำหรับเที่ยวบินที่ยกเลิก จำนวน 101 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 77 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 24 เที่ยวบิน สำหรับเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน จำนวนทั้งสิ้น 59 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 51 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 8 เที่ยวบิน ในเรื่องการรณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอยให้ปลอดภัย ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย […]

Read More