27 กันยายน “วันท่องเที่ยวโลก” ภายใต้ธีม การท่องเที่ยวและการลงทุนสีเขียว

การท่องเที่ยวโลกปี 2023 นี้ UNWTO ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวและการลงทุนสีเขียว “Tourism and Green Investment”

Read More