from 0 ฿
Check Availability

พิษณุโลก – ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ดอนสัก กรีนบัส

Not Rated

Duration

18 Hrs.

Duration

18 Hrs.

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์พิษณุโลก – ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ดอนสัก

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 1 [ Google Maps ]

เส้นทาง 872/1430U ให้บริการโดยกรีนบัส มาตรฐานรถ V9/B20
โทร.097-051 4046, 064-809 5680, 091-396 0247

Please bring your ID Card or passport to buy tickets

Depart from Phitsanulok ถึงท่าเรือราชาเฟอร์รี่ (ดอนสัก) Find Tickets
14:30 [ วิ่งเฉพาะ จันทร์,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์ ] 07:55 Book Now

Remark : Bus schedule is tentative and subject to change, please call to check with bus operator 


ตารางการเดินรถทัวร์จากท่าเรือราชาเฟอร์รี่ ดอนสัก – พิษณุโลก

จุดจอดรถ : ท่าตัวแทน ร้านทองตลาด (ดอนสัก) [ Google Maps ]

เส้นทาง 872/1400D ให้บริการโดยกรีนบัส V9/B20
โทร.081-606 7484 , 077-38 0473

Please bring your ID Card or passport to buy tickets

ออกจากท่าเรือราชาเฟอร์รี่ (ดอนสัก) ถึงพิษณุโลก Find Tickets
14:00 [ วิ่งเฉพาะ อังคาร,พฤหัสบดี,ศุกร์,อาทิตย์ ] 07:25 Book Now

Remark : Bus schedule is tentative and subject to change, please call to check with bus operator 


จองตั๋วรถทัวร์ กรีนบัสจาก พิษณุโลก – ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ (ดอนสัก)


Terms and Conditions

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านผู้โดยสารกรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางดังต่อไปนี้

1. ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

2. ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขนส่งของบริษัท ฯ และรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขตามประกาศ เรื่องการเดินทางสำหรับผู้โดยสาร ตามที่ระบุ ณ.ที่นี้แล้ว

3. ผู้โดยสารต้องเตรียมความพร้อม และมาถึง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ก่อนเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบบัตรโดยสาร

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับสัมภาระที่เป็น วัตถุไวไฟ, สัตว์เลี้ยง, ของผิดกฎหมาย, อาวุธสงคราม, อาหารมีกลิ่นฉุน, วัตถุที่มีของ,เหลวอยู่ภายใน, แตกหักง่าย, วัตถุที่หีบห่อไม่เรียบร้อย,หรือวัตถุ ที่มีขนาดใหญ่และหนักเกินกว่าจะทำการขนส่งได้

5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงการไม่รับสัมภาระบางประเภท โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ถ้าหากเกิดความ เสียหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้โดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด

6. ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร และสัมภาระ อันเนื่องมาจากความล่าช้า หรือนอกเหนืออำนาจ ควบคุมหรือความเสียหายโดยเสื่อมสภาพในตัวเอง ฯลฯ

7. กรณีผู้โดยสารไม่มาใช้สิทธิ์เดินทางตามวัน เวลาที่ระบุในตั๋วโดยสารที่ได้ตกลงกันไว้ ถือว่าสละสิทธิ์ ในการเดินทางดังกล่าว

8. เงื่อนไขการจอดรับผู้โดยสารระหว่างทาง ตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มีดังนี้ – มาตรฐาน VIP, VX, ปรับอากาศชั้น 1 (Express) จะบริการจอดรับผู้โดยสารเฉพาะจุดจอดของกรีนบัส – มาตรฐานปรับอากาศชั้น 1 และปรับอากาศชั้น 2 จะบริการจอดรับผู้โดยสารระหว่างทางทุกจุด ในเส้นทางกรีนบัส

9. หลักฐานที่ใช้ในการเดินทาง – ตั๋วโดยสาร (ฉบับจริง) – ตั๋วโดยสารที่พิมพ์กระดาษ A4 – ใบเสร็จรับเงิน หรือสลิปที่ชำระผ่าน Counter service (7 – 11) – SMS แจ้งผ่านระบบสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ระบุรายละเอียดการเดินทาง – เอกสารพิมพ์ตั๋วโดยสารจากหน้าจอ ที่มีโลโก้ Green Bus

View More

Included/Excluded

  • รถทัวร์ปรับอากาศ
  • น้ำดื่ม
  • ผ้าห่ม

Amenities

BusX

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

You May Also Like