from 0 ฿
Check Availability

เพชรบุรี-วังวน – แก่งกระจาน

Not Rated

Duration

1 Hrs.

Duration

1 Hrs.

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถตู้เพชรบุรี – วังวน – แก่งกระจาน

จุดจอดรถ : ท่ารถตู้เพชรบุรี เขาวังเมืองใหม่ ( วัดถ้ำเเก้ว )  [ Google Maps ]

เส้นทาง 7617 ให้บริการโดยรถตู้สหเพชรบุรี
โทร. 080-6554833 , 080-6553454

07:40 – 18:30  ( ท่ารถตู้เพชรบุรี ) , 06:00 – 17:00 ( แก่งกระจาน หน้า สภ.แก่งกระจาน ) รถออกทุกชั่วโมง
นักเรียนในเครื่องแบบไม่เกินมัธยม สัมภาระบวก เกินบวก 1 ที่นั่ง

ออกจากเพชรบุรี ถึงปลายทาง ค่าโดยสาร
เพชรบุรี ท่ายาง 30 บาท
เพชรบุรี เขื่อนเพชร 50 บาท
เพชรบุรี คอละออม-แยกแม่ประจันต์-ห้วยเสือ 60 บาท
เพชรบุรี วังไคร้-ท่าหัวลบ-หน้าวัดแม่ประจันต์ 70 บาท
เพชรบุรี แยกหนองมะกอก-บ้านซ่อง-วังจันทร์ 70 บาท
เพชรบุรี ในหมู่บ้านซ่อง-ในหมู่บ้านหนองมะกอก 100 บาท
เพชรบุรี ป้อมบ้านดิน-เรือนจำเขากลิ้ง-ตอไม้แห้ง-บ้านดิน 80 บาท
เพชรบุรี หนองหงษ์-แก่งกระจาน 80 บาท
เพชรบุรี ท่าเรือ 100 บาท
เพชรบุรี อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 120 บาท
เพชรบุรี สะพานแขวน 120 บาท
เพชรบุรี วังวน 130 บาท
เพชรบุรี กวนอิม-หนองบัว 130 บาท
เพชรบุรี นากวย-ทุ่งตลาด 120 บาท
เพชรบุรี ถ้ำเสือ-ท่าน้ำ-สองพี่น้อง-หนองปืนแตก 150 บาท
เพชรบุรี ค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน (ท่าลิงลม+ 50) 150 บาท

 

 

View More

Included/Excluded

  • รถตู้ปรับอากาศ

Amenities

None

Activity Types

Minivan Minibus

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You May Also Like