from 0 ฿
Check Availability

กรุงเทพฯ หมอชิต – ปักธงชัย

Not Rated

Duration

3.30 Hrs.

Duration

3.30 Hrs.

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถตู้ รถมินิบัส กรุงเทพฯ หมอชิต – องครักษ์ ปักธงชัย

Boarding Point : Mochit New Van Terminal, chatuchak Bangkok Google Maps ]

เส้นทาง 921  ให้บริการโดยวิน ร วังน้ำเขียว อาคาร A ช่องที่ A3
โทร. 085-682 8223 ค่าโดยสาร 260 บาท

08.30 – 16.00 น..

ระยะทางประมาณ 252  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง

รถผ่านองครักษ์ นครนายก ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี กม.79 วังน้ำเขียว


ตารางการเดินรถตู้ รถมินิบัส ปักธงชัย องครักษ์ – หมอชิต กรุงเทพฯ

จุดจอดรถ : ท่ารถตู้ข้างปั๊มคัลเท็กซ์ ใกล้แยกลำพระเพลิง [ Google Maps  ]

เส้นทาง 921  ให้บริการโดยวิน ร วังน้ำเขียว
โทร.044-441465, 044-452066, 082-8490472  ค่าโดยสาร 260 บาท

07.00 – 15.00 น.

Remark : Bus schedule is tentative and subject to change, please call to check with bus operator

 


ตารางการเดินรถตู้ รถมินิบัส กรุงเทพฯ หมอชิต – ปักธงชัย

Boarding Point : Mochit New Van Terminal, chatuchak Bangkok Google Maps ]

เส้นทาง 21 ให้บริการโดยวิน สส สำรวย อาคาร A ช่องที่ A6
โทร.082-4821898

10.00, 17.00 น. ค่าโดยสาร 300 บาท

Remark : Bus schedule is tentative and subject to change, please call to check with bus operator


ตารางการเดินรถตู้ รถมินิบัส ปักธงชัย – กรุงเทพฯ หมอชิต

จุดจอดรถ : วิน สส สำรวย ใกล้กับไปรษณีย์สาขาปักธงชัย [ Google Maps ]

เส้นทาง 21 ให้บริการโดยวิน สส สำรวย อาคาร A ช่องที่ A6
โทร.089-9464526, 082-4821898

10.00, 16.00 น.  ค่าโดยสาร 300 บาท

ปล.รถใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ ผ่านสระบุรี, ปากช่อง, ลำตะคอง, ปักธงชัยไม่ผ่านเส้นวังน้ำเขียว และไม่เข้าตัวเมืองโคราช

Remark : Bus schedule is tentative and subject to change, please call to check with bus operator

 

View More

Included/Excluded

  • รถตู้มินิบัสปรับอากาศ

Amenities

None

Activity Types

Minivan Minibus

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

Organized by

Go Go Town

Member Since 2020

You May Also Like