from 0 ฿
Check Availability

เชียงใหม่ – แม่ขะจาน – เวียงป่าเป้า กรีนบัส

Not Rated

Duration

2 Hrs.

Duration

2 Hrs.

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถมินิบัส รถตู้เชียงใหม่ – แม่ขะจาน – เวียงป่าเป้า

Boarding Point: Chiang Mai Bus Terminal 2 ( Arcade Bus Station 2 ) [ Google Maps ] , จุดจอดเวียงป่าเป้า หน้าตัวเเทนขายตั๋วกรีนบัสเวียงป่าเป้า ตลาดหัวเวียง

เส้นทาง 166 ให้บริการโดย Blue9 by Greenbus
โทร.086-4312037

Please bring your ID Card or passport to buy tickets

Depart from Chiang Mai ออกจากเเม่ขะจาน ออกจากเวียงป่าเป้า
10:00 11:45  ( แม่ขะจาน-เวียงป่าเป้า ),

11:00 ( แม่ขะจาน – เชียงใหม่ )

10:30
16:30 18:15 ( แม่ขะจาน-เวียงป่าเป้า ),

16:00  ( แม่ขะจาน – เชียงใหม่ )

15:30

** เที่ยววิ่งเฉพาะวันจันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี

Depart from Chiang Mai ออกจากเเม่ขะจาน ออกจากเวียงป่าเป้า
08:00 09:45 ( แม่ขะจาน-เวียงป่าเป้า ),

08:30 ( แม่ขะจาน – เชียงใหม่ )

08:00
10:30 12:15 ( แม่ขะจาน-เวียงป่าเป้า ),

11:00​ ( แม่ขะจาน – เชียงใหม่ )

10:30
13:00 14:45 ( แม่ขะจาน-เวียงป่าเป้า ),

14:00 ​( แม่ขะจาน – เชียงใหม่ )

13:30
16:30 18:15 น.( แม่ขะจาน-เวียงป่าเป้า ),

16:00 น.​ ( แม่ขะจาน – เชียงใหม่ )

15:30

** เที่ยววิ่งเฉพาะวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์

Remark : Bus schedule is tentative and subject to change, please call to check with bus operator 


Terms and Conditions

เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านผู้โดยสารกรุณาอ่านเงื่อนไขการเดินทางดังต่อไปนี้

1. ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 กฎกระทรวงและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

2. ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขนส่งของบริษัท ฯ และรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขตามประกาศ เรื่องการเดินทางสำหรับผู้โดยสาร ตามที่ระบุ ณ.ที่นี้แล้ว

3. ผู้โดยสารต้องเตรียมความพร้อม และมาถึง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ก่อนเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบบัตรโดยสาร

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับสัมภาระที่เป็น วัตถุไวไฟ, สัตว์เลี้ยง, ของผิดกฎหมาย, อาวุธสงคราม, อาหารมีกลิ่นฉุน, วัตถุที่มีของ,เหลวอยู่ภายใน, แตกหักง่าย, วัตถุที่หีบห่อไม่เรียบร้อย,หรือวัตถุ ที่มีขนาดใหญ่และหนักเกินกว่าจะทำการขนส่งได้

5. ทางบริษัทฯ ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงการไม่รับสัมภาระบางประเภท โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ถ้าหากเกิดความ เสียหายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้โดยสารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด

6. ผู้ขนส่งไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้โดยสาร และสัมภาระ อันเนื่องมาจากความล่าช้า หรือนอกเหนืออำนาจ ควบคุมหรือความเสียหายโดยเสื่อมสภาพในตัวเอง ฯลฯ

7. กรณีผู้โดยสารไม่มาใช้สิทธิ์เดินทางตามวัน เวลาที่ระบุในตั๋วโดยสารที่ได้ตกลงกันไว้ ถือว่าสละสิทธิ์ ในการเดินทางดังกล่าว

8. เงื่อนไขการจอดรับผู้โดยสารระหว่างทาง ตามเงื่อนไขพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มีดังนี้ – มาตรฐาน VIP, VX, ปรับอากาศชั้น 1 (Express) จะบริการจอดรับผู้โดยสารเฉพาะจุดจอดของกรีนบัส – มาตรฐานปรับอากาศชั้น 1 และปรับอากาศชั้น 2 จะบริการจอดรับผู้โดยสารระหว่างทางทุกจุด ในเส้นทางกรีนบัส

9. หลักฐานที่ใช้ในการเดินทาง – ตั๋วโดยสาร (ฉบับจริง) – ตั๋วโดยสารที่พิมพ์กระดาษ A4 – ใบเสร็จรับเงิน หรือสลิปที่ชำระผ่าน Counter service (7 – 11) – SMS แจ้งผ่านระบบสื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ระบุรายละเอียดการเดินทาง – เอกสารพิมพ์ตั๋วโดยสารจากหน้าจอ ที่มีโลโก้ Green Bus

View More

Included/Excluded

  • รถตู้ปรับอากาศ

Amenities

None

Activity Types

Minivan Minibus

Activity's Location

Powered by 12Go system
จองโรงแรม รีสอร์ทราคาถูก

กิจกรรมท่องเที่ยวแนะนำ

Klook.com
Klook.com
from 0 ฿

You May Also Like