ในวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ นายเนรมิต สงแสง ได้กล่าวว่า ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ประกาศว่า เตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าท่องเที่ยว ชมความงดงามของเกาะรอก หมู่เกาะห้า (ตุกนลิมา) กองหินม่วง-หินแดง ถ้ำไม้แก้ว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 นี้แล้ว หลังจากได้ปิดมาตั้งแต่ 1 ก.ค. ถึง 30 ก.ย. 2566

เนื่องจากช่วงมรสุม และช่วงหน้าฝนมักจะมีคลื่นลมทะเลค่อนข้างแรง อาจจะเกิดอันตรายในการเดินเรือ ซึ่งทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และเพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศด้วย  ที่สำคัญอย่างยิ่ง ถือเป็นโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้ฟื้นฟูในลักษณะยั่งยืนอีกด้วย

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา แหลมโตนด เกาะไหง เกาะตะละเบ็ง น้ำตกคลองจาก ยังคงเปิดให้ท่องเที่ยวได้ปกติตลอดทั้งปี

เกาะลันตา

เกาะรอก ได้รับการประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เกาะรอก ประกอบด้วย 2 เกาะคือ เกาะรอกใน และเกาะรอกนอก ซึ่งมีความโดดเด่น นั่นก็คือ แนวปะการังทอดยาวงดงามรอบเกาะและตามร่องน้ำ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์หลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนความโดดเด่น สวยงามของทัศนียภาพของเกาะ ชายหาด ท้องทะเล ถ้ำ และน้ำตก ที่มีลักษณะแปลกตาอันเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ จนได้รับขนานนามว่า “ราชินีแห่งอันดามัน”

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถ สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ได้ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา หมายเลขโทรศัพท์ 075-656 576

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ, โอพีทีนิวส์