อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน แจ้งประชาสัมพันธ์ เตรียมกลับมาเปิดเที่ยวชมทะเลหมอก เขาพะเนินทุ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดยมีข้อจำกัดในการเข้าชมในแต่ละครั้ง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชม ได้ไม่เกินจำนวน 500 คนต่อวัน เพื่อยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าแก่งกระจาน

“พะเนินทุ่ง” เป็นจุดชมทะเลหมอกและจุดชมธรรมชาติที่สูงสุดและงดงาม มีผืนป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์มาก ซึ่งทางอุทยานฯ ได้ปิดพื้นที่นี้ให้ธรรมชาติได้พักฟื้นในช่วงฤดูฝน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นผลทำให้เขาพะเนินทุ่งได้ฟื้นตัวและคืนสภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าดิบชื้นตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ถือเป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และชนิดพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆ อีกด้วย

เขาพะเนินทุ่ง เป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี 2554 จาก UNESCO ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง


รวมการเดินทางไปเขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

รีวิวการเดินทางไปชมทะเลหมอก เขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ฉบับไม่มีรถส่วนตัว

ที่มา : เพจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน