22 พฤศจิกายน 2566 – นายวิสูตร คำยอด รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้กำหนดปรับเวลาการให้บริการใหม่ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง งานประเพณี่ยี่เป็งปี  ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2566  ซึ่งมีเที่ยวบินที่ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบินหลังเวลา 19.00 น. รวมทั้งสิ้น 160 เที่ยวบิน ในช่วงวันเวลาดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงจากโคมลอยที่อาจเกิดอันตรายต่ออากาศยานฯ ได้ 

  • สำหรับเที่ยวบินที่ยกเลิก จำนวน 101 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 77 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 24 เที่ยวบิน
  • สำหรับเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน จำนวนทั้งสิ้น 59 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 51 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 8 เที่ยวบิน

ในเรื่องการรณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอยให้ปลอดภัย ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (ว่าวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ  รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องมาตรการนี้ ผ่านสื่อมวลชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และช่องทาง Social Media ต่างๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เพิ่มรอบความถี่ในการตรวจทางวิ่งทางขับ จากเดิมวันละ 4 ครั้ง เป็น 10 ครั้ง เพื่อตรวจเก็บซากโคม ที่อาจถูกกระแสลมพัดมาตกในพื้นที่เขตการบิน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเก็บโคมลอยและโคมควัน ซึ่งหากได้รับแจ้งจากหอบังคับการบินหรือจากนักบิน มีการเตรียมพร้อมออกไปเก็บซากโคมลอยได้ทันที 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้สนับสนุน ส่งเสริม และสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยการตกแต่งด้วยโคมไฟและโคมแขวนที่สวยงามภายในอาคารผู้โดยสาร เป็นหนึ่งในลักษณะกิจกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์และเล่าเรื่อง ในแบบที่เฉพาะเจาะจงตามวิธีพุทธ และประเพณีเดือนยี่เป็งด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทุกคนที่มีโอกาสมาเยือน

ที่มา: Thairath