สนามบินแม่ฮ่องสอน

GoGo Town Flights ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด ดีลเที่ยวบิน ตารางเที่ยวบินต่างๆ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน HGN IATA VTCH ICO ตั้งอยู่ที่ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และได้ประกาศเป็นท่าอากาศยานศุลกากรเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ปัจจุบัน ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนมีเที่ยวบินภายในประเทศให้บริการโดยสายการบินนกแอร์ และบางกอกแอร์เวย์ส โดยมีเที่ยวบินไปและกลับ จากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ตามลำดับ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนมีอาคารผู้โดยสารหลัก 2 อาคาร ได้แก่ อาคารผู้โดยสารขาออก และอาคารผู้โดยสารขาเข้า ภายในอาคารผู้โดยสารมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เครื่องเอทีเอ็ม และที่จอดรถ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนเป็นท่าอากาศยานสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น ทุ่งดอกบัวตองที่ดอยแม่อูคอ วัดพระธาตุโดดคำ วัดพระธาตุจองคำ วัดพระธาตุปางอุ๋ง และปางอุ๋ง เป็นต้น เที่ยวบินขาเข้า กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ ( […]

Read More

สนามบินร้อยเอ็ด

GoGo Town Flights ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด ดีลเที่ยวบิน ตารางเที่ยวบินต่างๆ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ROI IATA VTUV ICO ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด (อังกฤษ: Roi Et Airport) เป็นท่าอากาศยานในประเทศ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 11 กิโลเมตร ปัจจุบันมีเพียงสายการบินไทยแอร์เอเชียเท่านั้นที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศไปยังกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเป็นท่าอากาศยานขนาดเล็ก มีอาคารที่พักผู้โดยสารขนาด 3,013 ตารางเมตร ประตูขึ้นลงเครื่องบิน 2 ประตู ลานจอดอากาศยานขนาด 85 x 324 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินขนาดโบอิ้ง 737 หรือแอร์บัส A320 ได้ ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเป็นท่าอากาศยานที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดร้อยเอ็ด อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดร้อยเอ็ด เที่ยวบินขาเข้า กรุงเทพฯ ดอนเมือง ( DMK ) – ร้อยเอ็ด […]

Read More

สนามบินเเพร่

GoGo Town Flights ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด ดีลเที่ยวบิน ตารางเที่ยวบินต่างๆ ท่าอากาศยานชุมพร PRH IATA VTCP ICAO ท่าอากาศยานแพร่ (Phrae Airport) เป็นสนามบินในประเทศขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นสนามบินที่ให้บริการทั้งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า มีเที่ยวบินภายในประเทศเพียงสายการบินเดียว คือ นกแอร์ ซึ่งบินตรงไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วันละ 2 เที่ยวบิน (ไป-กลับ) สนามบินแพร่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานสำหรับผู้โดยสาร เช่น ห้องจำหน่ายตั๋วผู้โดยสาร ห้องพักผู้โดยสาร ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ห้องสุขา เคาน์เตอร์เช่ารถยนต์ และโต๊ะประชาสัมพันธ์ หากคุณกำลังวางแผนที่จะเดินทางไปจังหวัดแพร่ การเดินทางโดยเครื่องบินถือเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด คุณสามารถเช็คราคาและจองตั๋วเครื่องบินไปจังหวัดแพร่ได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินขาเข้า กรุงเทพฯ ดอนเมือง ( DMK ) – เเพร่ ( PRH ) […]

Read More

สนามบินชุมพร

GoGo Town Flights ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด ดีลเที่ยวบิน ตารางเที่ยวบินต่างๆ ท่าอากาศยานชุมพร CJM IATA VTSE ICO ท่าอากาศยานชุมพร (IATA: CJM, ICAO: VTSP) ตั้งอยู่ที่ ตำบลขุนกระทิง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นท่าอากาศยานนานาชาติขนาดเล็ก ท่าอากาศยานชุมพรเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 และเปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยมีสายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นสายการบินหลักที่ให้บริการเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) มายังชุมพร ท่าอากาศยานชุมพรเป็นท่าอากาศยานที่สำคัญของจังหวัดชุมพร และเป็นประตูสู่อ่าวไทยตอนใต้ ท่าอากาศยานแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร เที่ยวบินขาเข้า กรุงเทพฯ ดอนเมือง ( DMK ) – ชุมพร ( CJM ) AirAsia DMK 07:25 บินตรง 1 ชั่วโมง 5 นาที […]

Read More