สนามบินร้อยเอ็ด

GoGo Town Flights ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด ดีลเที่ยวบิน ตารางเที่ยวบินต่างๆ

ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

ROI

IATA

VTUV

ICO

ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด (อังกฤษ: Roi Et Airport) เป็นท่าอากาศยานในประเทศ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ 11 กิโลเมตร ปัจจุบันมีเพียงสายการบินไทยแอร์เอเชียเท่านั้นที่ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศไปยังกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเป็นท่าอากาศยานขนาดเล็ก มีอาคารที่พักผู้โดยสารขนาด 3,013 ตารางเมตร ประตูขึ้นลงเครื่องบิน 2 ประตู ลานจอดอากาศยานขนาด 85 x 324 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินขนาดโบอิ้ง 737 หรือแอร์บัส A320 ได้

ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดเป็นท่าอากาศยานที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดร้อยเอ็ด อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดร้อยเอ็ด

เที่ยวบินขาเข้า

กรุงเทพฯ ดอนเมือง ( DMK ) - ร้อยเอ็ด ( ROI )

AirAsia

DMK

07:20

บินตรง

1 ชั่วโมง 5 นาที

ROI

08:25

AirAsia

DMK

10:55

บินตรง

1 ชั่วโมง 5 นาที

ROI

12:00

AirAsia

DMK

16:30

บินตรง

1 ชั่วโมง 5 นาที

ROI

17:40

เที่ยวบินขาออก

ร้อยเอ็ด ( ROI ) - กรุงเทพฯ ดอนเมือง ( DMK )

AirAsia

ROI

08:50

บินตรง

1 ชั่วโมง 5 นาที

DMK

09:45

AirAsia

ROI

12:30

บินตรง

1 ชั่วโมง 5 นาที

DMK

13:25

AirAsia

ROI

18:10

บินตรง

1 ชั่วโมง 5 นาที

DMK

19:10

Note

ประกาศแจ้งผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพ – แม่ฮ่องสอน (ขาไปและกลับ) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานลำปางสำหรับเที่ยวบินบินผ่าน (transit flight) ผู้โดยสารจำเป็นต้องนำสัมภาระลงจากเครื่องเพื่อผ่านขั้นตอนตรวจค้นที่สนามบินลำปาง โดยเมื่อผ่านขั้นตอนข้างต้นจะผ่านเข้าไปที่ห้องผู้โดยสารขาออกเพื่อรอขึ้นเครื่องสู่ปลายทางต่อไป

Post Views: 88
1040x1040