สนามบินแม่ฮ่องสอน

GoGo Town Flights ค้นหาตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด ดีลเที่ยวบิน ตารางเที่ยวบินต่างๆ

ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

HGN

IATA

VTCH

ICO

ตั้งอยู่ที่ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และได้ประกาศเป็นท่าอากาศยานศุลกากรเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ปัจจุบัน ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนมีเที่ยวบินภายในประเทศให้บริการโดยสายการบินนกแอร์ และบางกอกแอร์เวย์ส โดยมีเที่ยวบินไปและกลับ จากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ตามลำดับ

ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนมีอาคารผู้โดยสารหลัก 2 อาคาร ได้แก่ อาคารผู้โดยสารขาออก และอาคารผู้โดยสารขาเข้า ภายในอาคารผู้โดยสารมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก เครื่องเอทีเอ็ม และที่จอดรถ

ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนเป็นท่าอากาศยานสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น ทุ่งดอกบัวตองที่ดอยแม่อูคอ วัดพระธาตุโดดคำ วัดพระธาตุจองคำ วัดพระธาตุปางอุ๋ง และปางอุ๋ง เป็นต้น

เที่ยวบินขาเข้า

กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ ( BKK ) - แม่ฮ่องสอน ( HGN )

PG 203

BKK

08:20

เปลี่ยนเครื่อง ลำปาง

09:55 - PG 205 - 14:10

HGN

15:00

PG 205

BKK

11:55

จอดลำปาง 40 นาที

ออกจากลำปาง 14:10

HGN

15:00

ลำปาง ( LPT ) - แม่ฮ่องสอน ( HGN )

PG 205

LPT

14:10

50 นาที

HGN

15:00

เที่ยวบินขาออก

แม่ฮ่องสอน ( HGN ) - กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ ( BKK )

PG 206

HGN

15:30

เปลี่ยนเครื่อง ลำปาง

16:20 - PG 208 - 19:00

BKK

20:35

PG 206

HGN

15:30

จอดลำปาง 40 นาที

ออกจากลำปาง 17:00

BKK

18:35

แม่ฮ่องสอน ( HGN ) - ลำปาง ( LPT )

PG 206

HGN

15:30

50 นาที

LPT

16:20

Note

ประกาศแจ้งผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพ – แม่ฮ่องสอน (ขาไปและกลับ) เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานลำปางสำหรับเที่ยวบินบินผ่าน (transit flight) ผู้โดยสารจำเป็นต้องนำสัมภาระลงจากเครื่องเพื่อผ่านขั้นตอนตรวจค้นที่สนามบินลำปาง โดยเมื่อผ่านขั้นตอนข้างต้นจะผ่านเข้าไปที่ห้องผู้โดยสารขาออกเพื่อรอขึ้นเครื่องสู่ปลายทางต่อไป

Post Views: 252