from 0 ฿
Check Availability

เชียงใหม่ – พะเยา – เชียงคำ – เทิง (ตัดช่วง)

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

6 ชั่วโมง

Duration

6 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์เชียงใหม่ – พะเยา – เชียงคำ – เทิง (ตัดช่วง)

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 1 (สถานีขนส่งช้างเผือก) [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 6711 ให้บริการโดยกรีนบัส ไทยเเลนด์
โทร.053-266 480
(วิ่งเฉพาะวันเสาร์)

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

เชียงใหม่ พะเยา เชียงคำ เทิง
15.00 น. 18.30 น. 19.55 น. 20.25 น.

ตารางการเดินรถทัวร์จากเทิง – เชียงใหม่ – พะเยา – เชียงคำ – เทิง (ตัดช่วง)

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งอำเภอเทิง(ท่ารถ) [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 6711 ให้บริการโดยกรีนบัส ไทยเเลนด์
โทร.053-669908 , 062-3107334

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

เทิง เชียงคำ พะเยา เชียงใหม่
08.00 น. 08.55 น. 10.35 น. 13.50 น.
View More

Included/Excluded

  • รถทัวร์ปรับอากาศ
  • น้ำดื่ม
  • ผ้าห่ม

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

You might also like