from 0 ฿
Check Availability

เชียงใหม่ – เชียงม่วน (ตัดช่วง)

Not Rated

ระยะเวลาเดินทาง

7 ชั่วโมง

Duration

7 ชั่วโมง

Cancellation

No Cancellation

Group Size

1 people

Languages

___

Overview

ตารางการเดินรถทัวร์เชียงใหม่ – เชียงม่วน (ตัดช่วง)

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่แห่งที่ 1 (สถานีขนส่งช้างเผือก) [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 1131 ให้บริการโดยกรีนบัส ไทยเเลนด์
โทร.053-266 480
(วิ่งเฉพาะวันพุธ)

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

เชียงใหม่ พะเยา จุน เชียงม่วน
10.30 น. 14.00 น. 15.15 น. 16.30 น.

ตารางการเดินรถทัวร์จากเชียงม่วน (ตัดช่วง) – เชียงใหม่

จุดจอดรถ : สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เชียงม่วน จังหวัดพะเยา [ เเผนที่ ]

เส้นทาง 1131 ให้บริการโดยกรีนบัส ไทยเเลนด์
โทร.054-495067, 089-5601123
(วิ่งเฉพาะวันพฤหัสบดี)

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เพื่อใช้ในการซื้อตั๋วโดยสาร

เชียงม่วน จุน พะเยา เชียงใหม่
09.00 น. 10.15 น. 11.25 น. 14.40 น.
View More

Included/Excluded

  • รถทัวร์ปรับอากาศ
  • น้ำดื่ม
  • ผ้าห่ม

Activity Types

Bus

Activity's Location

Powered by 12Go system
from 0 ฿

You might also like